Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: venture_theme w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /home/maraton1/domains/biegzajaczka.pl/public_html/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /home/maraton1/domains/biegzajaczka.pl/public_html/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /home/maraton1/domains/biegzajaczka.pl/public_html/includes/theme.inc).
  • Notice: Undefined index: venture_theme w theme_get_setting() (linia 1439 z /home/maraton1/domains/biegzajaczka.pl/public_html/includes/theme.inc).

Regulamin

IV Bieg Zajączka Wielkanocnego

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja klubu Maratończyk Poznań

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 31 marca 2018 w Poznaniu w Lasach Miejskich nad Stawem Olszak przy ul. Dymka.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 5 i 10 km oraz marsz NW 5km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy stawie Olszak przy ul.Dymka.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 09:45 - 11:20 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 10:45 - marsz NW 5km

b) godzina 12:00 – bieg główny 5 i 10 km (start falowy wg czasów deklarowanych przy zapisie)

5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami dookoła Stawu Olszak w lesie – bieg ma charakter przełajowy. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km oraz 5km NW jest ograniczona do 1000 osób. W biegach dzieci - 300 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 25 marca 2018 (po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w biurze zawodów). Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy
- 29-30 marca 2018 - w godz. 16:00-19:00 (lokalizacja biura zawodów zostanie podana najpóźniej 7 dni przed imprezą)

- 31 marca 2018 w biurze zawodów w okolicy startu nad stawem Olszak ul.Abp Dymka  w godzinach 8:30 do 11:00, numery na biegi dzieci do odbioru do godz.9:30.

UWAGA - W dniu zawodów 31 marca odbiór pakietów tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 8:30 do 11:00. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 8:30-09:30.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

• w biegu na dystansie 5 i 10 km  - rocznik 2002 i starsi

• w marszu Nordic Walking na dystansie 5km  - osoby, które ukończyły 13 rok życia do dnia imprezy

  • w biegu 1500m – młodzież w wieku 13-15 lat (rocznik 2003-05)
  • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat (rocznik 2006-08)
  • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat (rocznik 2009-111)
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2012-13)
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 4 lat i młodsze (rocznik 2014 i młodsi)

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Natomiast w biegach dzieci pakiet startowy odbiera rodzic lub opiekun.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów 5 i 10 km, NW 5km oraz biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; rajd Nordic Walking 5 km

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 31 grudnia 2017 - 35 zł

- od 1 stycznia 2018 do 15 lutego 2018 - 40 zł

- od 16 lutego 2018 do 25 marca 2018 - 45 zł 

- od 26 marca 2018 - 60 zł

- płatność do 31 stycznia 2018 karnet 4 biegi GP Poznania (IV Bieg Walentynkowy, IV Bieg Zajączka Wielkanocnego, IV Nocny Bieg Świętjański, V Bieg Mikołajkowy Poznań) - 145 zł

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 12 marca 2018)

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi:

Pakiet w wersji A - płatność dokonana do 25 marca 2018 - 15 zł 

Pakiet w wersji B -pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 12 marca 2018)

Rejestracja dziecka w biurze zawodów 29-30 marca 2018 - 30 zł

Karnet w biegach dzieci 4 biegi GP Poznania (IV Bieg Walentynkowy, IV Bieg Zajączka Wielkanocnego, IV Nocny Bieg Świętjański, V Bieg Mikołajkowy Poznań) płatność do 31 stycznia 2018 - 65 zł

 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłat można dokonywać:

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 25 marca 2018 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

- w biurze zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 50 miejsc)

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km, 5km oraz marszu NW 5 km Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Start biegów nastąpi falowo co 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10 km -  Open 3 pierwsze miejsca

4. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

5. Klasyfikacja 5 km -  Open 3 pierwsze miejsca

6. Klasyfikacja w rajdzie Nordic Walking 5 km – Open 3 pierwsze miejsca

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji w innym wypadku nagroda przepada.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

10. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 23 marca 2018 – Osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją o rezygnacji z pakietu w zamian otrzymuje kod do rejestarcji nowego zawodnika. Przepisania należy dokonać do 25 marca 2018.

11. Przepisanie pakietu B z koszulką możliwością wyboru koszulki musi nastąpić do 12 marca 2018, po tym terminie koszulka zostaje nadana taka jaką wybrał zrzekający się pakietu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - kontakt@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegzajaczka.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. IV Bieg Zajączka Wielkanocnego. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

Ze Sportowym Pozdrowieniem